Zmiana przepisów

Zmiana przepisów

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 2633 wyświetleń

Uwaga zmiana przepisów regulujących uzyskiwanie nowych kwalifikacji (uprawnień) na operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych.

Szanowni Państwo,

Nowy załącznik:

W dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2017r., pod poz. 134,  opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. wykazu maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu.

 

Źródło: Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=informacje-dla-osrodkow