Interpretacje i wyjaśnienia-piły mechaniczne do ścinki drzew

Interpretacje i wyjaśnienia-piły mechaniczne do ścinki drzew

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 5133 wyświetleń

Interpretacje i wyjaśnienia:

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Actigo Ośrodek Szkolenia przez osoby zainteresowane posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do obsługi niektórych maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), jak również maszyn i urządzeń spoza załącznika, Centrum po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki i sugestiach Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego wyrażonych w piśmie z dnia 5 marca 2013 r., znak: DBG – I – 0780 – 4 /1 /13, informuje.

Piły mechaniczne do ścinki drzew
Zakres uprawnień operatora pił mechanicznych do ścinki drzew uprawnia do pracy piłą mechaniczna do ścinki drzew z wyłączeniem technologii i organizacji ścinki drzew w warunkach leśnych, gdzie głównym celem jest pozyskiwanie drewna jako surowca.

Kwalifikacje uzyskane w trybie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) upoważniają operatora do prowadzenia ścinki drzew w trudnych warunkach takich jak: w pobliżu linii napowietrznych elektrycznych i telekomunikacyjnych, przy odbywającym się ruchu komunikacyjnym, a także ścinanie drzew pochyłych, powalonych, zawieszonych, rosnących na stromych skarpach i w terenach zabudowanych, a także przy usuwaniu wiatrołomów.

 

 źródło: http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=interpretacje-i-wyjasnienia