Interpretacje i wyjaśnienia - wielozadaniowe nośniki osprzętów

Interpretacje i wyjaśnienia - wielozadaniowe nośniki osprzętów

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 8555 wyświetleń

Interpretacje i wyjaśnienia:

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Actigo Ośrodek Szkolenia przez osoby zainteresowane posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do obsługi niektórych maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), jak również maszyn i urządzeń spoza załącznika, Centrum po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki i sugestiach Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego wyrażonych w piśmie z dnia 5 marca 2013 r., znak: DBG – I – 0780 – 4 /1 /13, informuje.

Wielozadaniowe nośniki osprzętów


Biorąc pod uwagę podobieństwo konstrukcyjne i technologiczne tych maszyn różnych producentów dopuszcza się możliwość uzyskiwania uprawnień w tej specjalności na nośniki wszystkich producentów pod warunkiem rozszerzenia programu szkolenia praktycznego i teoretycznego o zagadnienia dotyczące maszyn co najmniej dwóch producentów.

Uzyskiwany wpis w Książce Operatora Maszyn Roboczych miałby wówczas następujące brzmienie: „Wielozadaniowe nośniki osprzętów, wszystkie typy”.
Maszyny wielofunkcyjne firmy Mecalac wyposażone w osprzęty i narzędzia robocze do robót ziemnych, transportowych, drogowych, rolnych i innych należy traktować jako „wielozadaniowe nośniki osprzętów”.

Wyjaśnienie dotyczące uprawnień do obsługi maszyny Mecalac typu CX11 oraz 12MXT

W przypadku użytkowania maszyny Mecalac typu CX11 oraz 12MXT wyposażonej wyłącznie w osprzęt koparkowy pozostaje ona nadal nośnikiem osprzętów. Jednakże w takim wyjątkowym przypadku dopuszcza się, by obsługujący ją operator posiadał uprawnienie wydane do obsługi koparek jednonaczyniowych.

 

źródło: http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=interpretacje-i-wyjasnienia