Zgubiłeś uprawnienia? poniżej wyjaśnimy ci jak uzyskać duplikat.

Zgubiłeś uprawnienia? poniżej wyjaśnimy ci jak uzyskać duplikat.

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 9174 wyświetleń

Informacje dotyczące uzyskania Duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych można uzyskać dzwoniąc na numer tel.:
22.853.81.14,
22.843.02.01 w. 410 lub 270.

Duplikat uprawnień wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

W opisie należy podać miejsce i datę uzyskania uprawnień !!

Opłata na rzecz Instytutu za wydanie duplikatu wynosi 61,50 PLN i jest dokonywana po potwierdzeniu uprawnień w Centrum. 

Potwierdzenie zapłaty za wydanie duplikatu należy załączyć do Wniosku.

numer konta na który trzeba wpłacić pieniądze Nr konta: ALIOR BANK PL 97 1060 0076 0000 3210 0014 6850

Na stronie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Można pobrać gotowe wnioski http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=rejestr-operatorow