BAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH UDT

BAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH UDT

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 14340 wyświetleń

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby:

  • obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
  • wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

 Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

 

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji urządzeń technicznych.

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych

 

DOKUMENTY:

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE:

Pytania egzaminacyjne udostępnione poniżej są podzielone na specjalności, a uczymy się tych, na które chcemy uzyskać uprawnienia. Na egzaminie otrzymamy 15 pytań wybranych z puli, trzeba uzyskać minimum 11 poprawnych, w każdym pytaniu jest tylko jedna odpowiedź poprawna, czas trwania egzaminu to 30 min.