Uprawnienia E1,2,3 D1,2,3 SEP

Uprawnienia E1,2,3 D1,2,3 SEP


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

SZKOLENIA SEP E1, E2, E3, D1, D2, D3 

Chcesz pracować w zawodzie jako elektryk? Nic prostszego, jeżeli posiadasz minimalną wiedzę i umiejętności w dziedzinie elektroenergetycznej możesz przejść szkolenie dokształcające i uzyskać, odnowić bądź poszerzyć uprawnienia SEP w zakresie E1, E2, E3, D1, D2, D3, kurs oraz egzamin prowadzą członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a uprawnienia są ważne na całym terenie Unii Europejskiej, istnieje możliwość tłumaczenia na język angielski lub niemiecki.

 

 

 

 

 

Wyjaśnijmy trochę zakres i kategorie uprawnień aby każdy mógł określić swoje potrzeby.

 

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA, REMONTY, MONTAŻ, PRACE KONTROLNO - POMIAROWE

 

E1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno pomiarowa.

E2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o macy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno pomiarowa.

E3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno pomiarowa.

Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób które będą pracowały, pracują na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych.Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do1kV lub powyżej.

 

DOZOROWE: OBSŁUGA, KONSERWACJA, REMONTY, MONTAŻ, PRACE KONTROLNO - POMIAROWE

 

D1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno pomiarowa.

D2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno pomiarowa.

 

D3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno pomiarowa.

 

Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym miejscu wedle życzenia zleceniodawcy na terenie województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego.

 Masz wątpliwości lub więcej pytań? Zadzwoń, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.