Kursy obsługi wciągników i wciągarek

Kursy obsługi wciągników i wciągarek


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

KURS NA WCIĄGARKI WCIĄGNIKI

 

Obsługa ciężkiego sprzętu zawsze powinna wiązać się dla Ciebie ze zdobywaniem odpowiednich uprawnień. Jednym z takich przypadków jest kurs na wciągarki i wciągniki, który znaleźć można w ofercie naszego ośrodka szkoleniowego. Przemysłowe wersje tego typu urządzeń mają zwykle udźwig od 2t do nawet 50t. Nierzadko spotyka się je przyczepione do sufitowych suwnic, dlatego również i operatorzy tych maszyn powinni zastanowić się nad kursem na wciągarki, aby uzupełnić swoje kompetencje.

Z nami staniesz się nie tylko wartościowy dla swojego pracodawcy, ale także konkurencyjny na rynku pracy. Droga ta może i nie jest łatwa, ale kurs na wciągarki na pewno pomoże Ci niejednokrotnie zyskać przewagę nad konkurentami. To twoja okazja, na wyższe zarobki oraz specjalizację, bez której trudno dziś o godziwe warunki zatrudnienia. Stań się niezastąpiony w swojej firmie i to dzięki kursowi na wciągarki zrealizowanemu kompleksowo i zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. dotyczącym newralgicznych kwalifikacji do bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych.

 

Kurs na wciągarki realizowany z naszą pomocą ma na celu:

  • przygotowanie kandydata do obsługi maszyn poprzez przekazanie mu wiedzy merytorycznej,
  • wyuczenie umiejętności instynktownego kontrolowania urządzeń tego typu,
  • upewnienie się, iż kursant zna doskonale zasady BHP związane z wykorzystaniem swoich nowych uprawnień uzyskanych po zdaniu egzaminu kończącego kurs na wciągarki.

Zwracając się do nas możesz wybrać spośród dwóch różnych zakresów szkoleń na operatora urządzeń tego typu, a są to:

  • kurs na wciągarki II W (sterowane z poziomu roboczego, obejmuje również warsztatowe żurawie stacjonarne),
  • kurs na wciągarki I W (dla niemobilnych żurawi warsztatowych oraz dla wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny lub poziomu roboczego).