Kursy konserwator urządzeń UDT

Kursy konserwator urządzeń UDT


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

KURS KONSERWATORA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH POD UDT

Wraz z rozwojem zakresu wykorzystywanych przez pracowników urządzeń technicznych, Urząd Dozoru Technicznego nie może pozostać obojętny na cięgle zmieniającą się sytuacje w tym sektorze polskiego biznesu. Odpowiednie szkolenia i uprawnienia UDT mają w tym pomóc, gdyż wiedza i umiejętności przekazywane w ich ramach przekładają się w prostej linii na bezpieczeństwo osób obsługujących maszyny. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne w tym zakresie, dlatego oferujemy Ci specjalistyczny kurs dotyczący konserwacji tychże maszyn. To Ty w ramach szkolenia UDT wybierasz, co to będzie za urządzenie. My przekażemy Ci wszystko co wiemy i umiemy, aby bezpieczne funkcjonowanie stało się faktem i nic nigdy nie zagroziło Twojemu zdrowiu lub życiu ze strony maszyn, na które uzyskasz uprawnienia UDT.

Szkolenia UDT, które można zrealizować w naszym Ośrodku obejmują wiedzę i umiejętności konieczne, aby uzyskać:

  • uprawnienia UDT na urządzenia transportu bliskiego.

 

Szkolenia i uprawnienia UDT mogą również dotyczyć konserwacji takich urządzeń specjalistycznych, jak dźwig budowlany lub towarowy, suwnice, wciągarki, żurawie stacjonarne, czy układnica maszynowa. Wybierając nasz Ośrodek masz więc gwarancję kompleksowo przeprowadzonego kursu oraz zdobycia odpowiednich uprawnień konserwatorskich.

Szkolenia UDT w naszym ośrodku polegają na przeprowadzeniu kursanta przez część teoretyczną oraz praktyczną. Nim zdobędzie on odpowiednie uprawnienia UDT musi oczywiście udowodnić przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego  swoje kompetencje. Forma sprawdzająca ma tu postać egzaminu.

Każdy słuchacz po zakończonych szkoleniach UDT oraz zdaniu egzaminu otrzymuje stosowne zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach. Od tej chwili staje się on pełnoprawnym konserwatorem z uprawnieniami UDT na urządzenie, które wybrał.