Kurs operator walca drogowego

Kurs operator walca drogowego


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

 KURS NA OPERATORA WALCA DROGOWEGO

 

Odwiedzając nasz ośrodek szkoleniowy otrzymujesz okazję znacznego poszerzenia swoich kompetencji zawodowych, dzięki zdobyciu nowych uprawnień na różnego typu maszyny. W tym przypadku możemy zaoferować Ci:

  • kurs na walec drogowy III stopnia

Podstawowy kurs na walec drogowy może wykonać każda osoba, którą ukończyła 18 lat i nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tego typu pracy. Uprawnia on do prowadzenia i obsługi maszyn wszystkich typów w zakresie walców drogowych – w zależności od wielkości firmy oraz doświadczenia kandydata może to być wystarczające uprawnienie. Zapraszamy do nas zarówno osoby prywatne, którym kurs na walec drogowy mógłby pomóc znaleźć lepiej płatne zajęcie, jak i przedsiębiorstwa chcące postawić na rozwój zawodowy swoich pracowników.

Za program kursu na walec drogowy odpowiedzialny jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jego celem jest przede wszystkim przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności wymaganych do obsługi tego sprzętu przez operatora oraz upewnienie się, że każdy z kursantów dobrze przyswoił sobie zasady BHP związane z tym zawodem. By rozpocząć kurs na walec drogowy wystarczy minimum formalności!

Dokumentacja i dane, które wymagamy od Ciebie, aby zakwalifikować Cię na listę słuchaczy naszego kursu na walec drogowy, to:

 

  • ukończone 18 lat 
  • numer PESEL i aktualny dowód osobisty.