Kurs operator spycharki

Kurs operator spycharki


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Kurs na operatora spycharki

 

 

Spycharki to maszyny przeznaczone do odspajania warstw gruntu i przesuwania pozyskanego tym sposobem urobku oraz urabiania gruntu i wyrównywania terenu. Posiadając uprawnienia na powyższą maszynę możesz ubiegać się o pracę w takich gałęziach gospodarki jak szeroko pojęte budownictwo, głównie budownictwo przemysłowe, górnictwo odkrywkowe i skalne, w sektorze komunalnym – przy składowaniu odpadów oraz formowaniu pryzm, a ponadto w wielkoobszarowym rolnictwie, leśnictwie i miejskiej energetyce cieplnej.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej .Kurs trwa około 1 miesiąca i kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

WYDANE DOKUMENTY PO POZYTYWNIE ZALICZONYM EGZAMINIE

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20  września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263)