Kurs operator ręcznych narzędzi udarowych

Kurs operator ręcznych narzędzi udarowych


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Specjalność „narzędzia udarowe ręczne” obejmuje tylko młoty udarowe i udarowo-obrotowe ręczne z napędami: spalinowym, hydraulicznym, elektrycznym oraz pneumatycznym, posiadające możliwość pracy z udarem i mające zastosowanie do rozkruszania podbudów i nawierzchni drogowych.

Szkolenie jest jednodniowe, uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuję świadectwo uprawniające do pracy tymi urządzeniami.