Kurs obsługi żurawi

Kurs obsługi żurawi


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

KURS NA ŻURAWIE

Żuraw wieżowy lub szybkomontujący - definicja

Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu, który montowany jest na stałym lub ruchomym podwoziu i posiadający wysięgnik poziomy lub nachylony pod kątem, żuraw wieżowy inaczej zwany budowlany przenosi ładunki w pionie i poziomie za pomocą urządzeń chwytających podwieszonych na linach.

 

Lubisz dużą wysokość i adrenalinę podczas pracy? Jeżeli tak to jest to dobry kierunek w którym można się kształcić.

 

Żuraw szybkomontujący to kolejna odmiana tych urządzeń, zasada działania i budowa podobna do żurawia wieżowego, operator w tym przypadku steruje urządzeniem z dołu czyli z poziomu roboczego, a nie z kabiny, poza tym ma uproszczoną budowę dzięki czemu umożliwia to w  krótkim czasie zainstalować i przygotować urządzenie do pracy.

Wszystkie żurawie podlegają pod dozór pełny, do obsługi i konserwacji potrzebne są odpowiednie kwalifikacje weryfikowane i wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

więcej informacji 

Urząd Dozoru Technicznego - definicje