Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed UDT.

 

Wydawane uprawnienia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych (wind) w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i mogą być wydane w dwóch kategoriach:

  • IID – uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i/lub towarowo – osobowych,
  • ID – towarowych i/lub szpitalnych;