KURS NA ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE

KURS NA ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Kurs dla operatorów ładowarki jednonaczyniowej KL. III oraz KL. I

 

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Cel szkolenia to przygotowanie operatora do pracy tymi potężnymi maszynami szczególnie kładąc nacisk na BHP. Kurs trwa około 1 miesiąca i kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym przed komisją powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 Z dniem 01-04-2017 wchodzi w życie nowa ustawa która poszerza uprawnienia do obsługi ładowarki, zgodnie z treścią nowego rozporządzenia operator po pozytywnie zaliczonym egzaminie będzie mógł obsługiwać ładowarkę do 20 ton masy całkowitej i dodatkowo spycharkę w zakresie III klasy czyli do 110 kW

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS.

 

WYDANE DOKUMENTY PO POZYTYWNIE ZALICZONYM EGZAMINIE

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20  września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263)