KURS NA KOPARKO-ŁADOWARKĘ

KURS NA KOPARKO-ŁADOWARKĘ


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Kurs dla operatorów koparko-ładowarki

Decydując się odbyć kurs na koparkę i ładowarkę w naszym ośrodku szkoleniowym otrzymujesz możliwość poznania obsługi i zasad bezpieczeństwa wszystkich typów tych urządzeń.

 

Z dniem 01-04-2017 wchodzi w życie nowa ustawa która poszerza uprawnienia do obsługi koparkoładowarki, zgodnie z treścią nowego rozporządzenia operator po pozytywnie zaliczonym egzaminie będzie mógł obsługiwać nie tylko koparko-ładowarkę ale również koparkę do 4 ton masy całkowitej i ładowarkę do 8 ton masy całkowitej.

 

Obsługujemy takie miasta jak Bolesławiec, Lubin, Lubań, Żagań.

Taka wiedza i nabyte dzięki nam umiejętności na pewno uczynią z Ciebie atrakcyjnego pracownika na rynku pracy. Aby wiedza oraz praktyczne przygotowanie stało się tu Twoimi atutami podzieliliśmy nasz kurs na koparko-ładowarkę na dwie części – teoretyczną i praktyczną.

Podczas każdego szkolenia – również kursu na koparko-ładowarkę – kładziemy ogromy nacisk na przekazanie naszym słuchaczom pełnej wiedzy na temat pracy operatora tychże maszyn i sytuacji, kiedy zastosowanie się do zaleceń przepisów BHP może okazać się newralgicznie ważne dla Twojego zdrowia, a nawet życia. Czas trwania kursu na koparko-ładowarkę wynosi w przypadku prowadzonego przez nas ośrodka szkoleniowego ok. 1 miesiąc. 

Aby otrzymać zaświadczenie o odbyciu kursu na koparko-ładowarkę, potwierdzające również jego pozytywne zaliczenie, kursant zobligowany jest do zdania egzaminu komisyjnego (praktycznego oraz teoretycznego). Za skład komisji odpowiada w tym przypadku Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Nie martw się! Nasz kurs na koparko-ładowarkę kompleksowo przygotuje Cię do tego momentu!

Dokumentami wymaganymi, by rozpocząć kurs na koparko-ładowarkę i uzyskać tytuł jej operatora, są w tym przypadku:

  • dowód osobisty i nr PESEL,
  • potwierdzenie uzyskania innych uprawnień IMBiGS (jeśli kursant takie posiada).

Stali klienci oraz firmy, które podjęły się z nami długofalowej współpracy mogą liczyć na zniżkę przy zakupie kolejnych kursów – także jeśli chodzi o kurs na koparko-ładowarkę.