KURS MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ

KURS MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

Kurs dla montażystów rusztowań

 

Od wielu lat dostajemy liczne zapytania w związku z montażem i odbiorem rusztowań, wyjaśnijmy te wątpliwości.

Osoby montujące i demontujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nie każdy jednak wie, że po odpowiednim montażu i zabezpieczeniu rusztowanie staje się budowlą tymczasową, która powinna być odebrana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, w tym przypadku jest nią kierownik budowy lub osoba legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, odbiór powinien zostać potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

 

Kurs skierowany jest przed wszystkim dla osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań.

Program naszego kursu został opracowany i zatwierdzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.Zajęcia teoretyczne obejmują:

  • zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
  • dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
  • konstrukcję rusztowań budowlano montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
  • technologię montażu i demontażu rusztowań;

 

 

Zajęcia praktyczne obejmują:

  • prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
  • ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
  • kontrolę stanu technicznego rusztowania.

 

Kurs montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS z Warszawy. Każdy uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo i uprawnienia.