Kurs drwal operator pił

Kurs drwal operator pił


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

 Chcesz uzyskać uprawnienia do obsługi pił mechanicznych wymagane podczas ścinki drzew lub pozyskujesz drzewo na własne potrzeby i Nadleśnictwo wymaga od ciebie odpowiednich uprawnień, mamy dla Ciebie odpowiednie oferty. Poniżej wyjaśnimy zakres i przeznaczenie wszystkich uprawnień stosowanych w Polsce:

 

Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew

 

 

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które zamierzają  pracować zawodowo na terenach Lasów Państwowych, szkolenia to nie uprawnia do pracy na terenach miejskich. szkolenie trwa około miesiąca, trwa minimum 144 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych, kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez dyrekcję Lasów Państwowych.

 

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew IMBiGS

 

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chcą lub zamierzają podjąć pracę na terenach miejskich przy utrzymaniu dróg lub na terenach zakładów i instytucji, program szkolenia obejmuję zagadnienia związane z pracami na urządzeniach typu podnośnik koszowy lub podobne. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną prze Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, po pozytywnie zaliczonym egzaminie operator uzyskuje książeczkę operator maszyn roboczych z wpisem piły mechaniczne do ścinki drzew.

 

Obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew

 

Kurs ten kierowany jest do osób, które pozyskują drzewo na własne potrzeby lub pracują na własny terenie i we własnym zakresie.

Po szkoleniu kursant otrzymuje świadectwo ukończenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.