Interpretacje i wyjaśnienia - ładowarki teleskopowe

Interpretacje i wyjaśnienia - ładowarki teleskopowe

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 2184 wyświetleń

Interpretacje i wyjaśnienia:

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Actigo Ośrodek Szkolenia przez osoby zainteresowane posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do obsługi niektórych maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), jak również maszyn i urządzeń spoza załącznika, Centrum po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki i sugestiach Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego wyrażonych w piśmie z dnia 5 marca 2013 r., znak: DBG – I – 0780 – 4 /1 /13, informuje.

Ładowarki teleskopowe
Maszyny te funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, wynikającymi z dostosowania oferty handlowej producenta do potrzeb konkretnego użytkownika. Jedną z nazw jest ładowarka teleskopowa i dotyczy ograniczenia jej wyposażenia do osprzętów ładowarkowych. Nie zmienia to faktu, że omawiana maszyna jest „wielozadaniowym nośnikiem osprzętów” (interpretacja  Ministerstwa Gospodarki, wyrażona pismem z dnia 17 kwietnia 2005 r., znak: DRG – XI – 078 – 22M 09 L.dz. 1155).

Wymagania kwalifikacyjne jak i tryb uzyskiwania uprawnień do obsługi „wielozadaniowych nośników osprzętów” określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

źródło: http://cksom.imbigs.pl/index.php?page=interpretacje-i-wyjasnienia