Kurs ADR

Kurs ADR


Kategoria kursów: Nasza oferta współpracy

ADR - przewóz tow. Niebezpiecznych

KOSZT SZKOLENIA- zadzwoń 75 735 15 50

 

 

* Cena szkolenia zależna od ilości uczestników, stali klienci otrzymują upust.

 

Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kursantów nie tylko z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przedstawienie im zagrożeń i ryzyka, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany. Kursy ADR przeznaczone są zarówno dla kierowców indywidualnych, pragnących wzmocnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak również dedykowane są firmom spedycyjnym, dbającym o stały rozwój oraz systematyczne doskonalenie swojej kadry.

 

ADR -cysterny

Szkolenia ADR uprawniające kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternie obejmuje wszystkie zagadnienia związane z tego typu realizacjami. Dedykowane są kierowcom, którzy posiadają aktualne uprawnienia podstawowe.

 

ADR -materiały wybuchowe klasa 1

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy.

 

ADR -Kurs stanowiskowy klasa 7

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7(materiały promieniotwórcze) przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy.