Kurs operator walca drogowego

Kurs operator walca drogowego


Kategoria kursów: Oferta kursów

KURS NA OPERATORA WALCA DROGOWEGO

KOSZT SZKOLENIA Z EGZAMINEM KL.III -1400 zł.*

KOSZT SZKOLENIA Z EGZAMINEM KL.I DO KL.III-1200 zł.**

KOSZT SZKOLENIA Z EGZAMINEM KL.III+KL.I-2500 zł.***

*Stali klienci otrzymują upusty.

**Osoba posiadająca uprawnienia na kl.III.

***Osoba nie posiadająca uprawnienia na kl.III.

Odwiedzając nasz ośrodek szkoleniowy otrzymujesz okazję znacznego poszerzenia swoich kompetencji zawodowych, dzięki zdobyciu nowych uprawnień na różnego typu maszyny. W tym przypadku możemy zaoferować Ci:

  • kurs na walec drogowy III stopnia,
  • kurs na walec drogowy II stopnia.

Jeśli nie masz przynajmniej 12 miesięcy stażu w obsłudze maszyn tego typu III stopnia, to na zaświadczenie operatora walca II stopnia będziesz musiał/a poczekać. Podstawowy kurs na walec drogowy może jednak wykonać każda osoba, którą ukończyła 18 lat i nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tego typu pracy. Uprawnia on do prowadzenia i obsługi maszyn nie cięższych niż 18 ton – w zależności od wielkości firmy oraz doświadczenia kandydata może to być wystarczające uprawnienie. Zapraszamy do nas zarówno osoby prywatne, którym kurs na walec drogowy mógłby pomóc znaleźć lepiej płatne zajęcie, jak i przedsiębiorstwa chcące postawić na rozwój zawodowy swoich pracowników.

Za program kursu na walec drogowy odpowiedzialny jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Jego celem jest przede wszystkim przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności wymaganych do obsługi tego sprzętu przez operatora oraz upewnienie się, że każdy z kursantów dobrze przyswoił sobie zasady BHP związane z tym zawodem. By rozpocząć kurs na walec drogowy wystarczy minimum formalności!

Dokumentacja i dane, które wymagamy od Ciebie, aby zakwalifikować Cię na listę słuchaczy naszego kursu na walec drogowy, to:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora walca,
  • książeczkę operatora oraz potwierdzenie 1 roku stażu (dla osób chcących rozpocząć kurs na walec drogowy II stopnia),
  • numer PESEL i aktualny dowód osobisty.

NASI STALI KLIENCI OTRZYMUJĄ UPUST PRZY DALSZEJ WSPÓŁPRACY