Rejestracja urządzenia- Urząd Dozoru Technicznego

Rejestracja urządzenia- Urząd Dozoru Technicznego

Autor wpisu: GrzegorzGrzegorz 1622 wyświetleń

Actigo Centrum Szkoleniowe otrzymuje liczne zapytania jak zarejestrować urządzenie w Urzędzie Dozoru Technicznego. 

Poniżej krótki wpis jak postępować przy rejestracji urządzenia w UDT.


WNIOSEK

W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń.

WERYFIKACJA

Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków,Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania,Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

BADANIA ODBIORCZE

Celem badania jest potwierdzenie,że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne.

DECYZJA

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rejestracji konkretnych urządzeń technicznych, które dostępne są na stronie: http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=870

 

Źródło: http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=870