Egzaminy Czeladnicze i Mistrzowskie

Egzaminy Czeladnicze i Mistrzowskie


Kategoria kursów: Oferta kursów

Świadczymy usługi organizacji egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich, które potwierdzają zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Poniżej przedstawiamy część zawodów kwalifikowanych do egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich:

                                                                             

 1. bioenergoterapeuta
 2. blacharz
 3. blacharz samochodowy
 4. cieśla
 5. cukiernik
 6. dekarz
 7. drukarz
 8. elektromechanik
 9. elektromechanik pojazdów samochodowych.                      
 10. elektryk
 11. fotograf
 12. fryzjer
 13. glazurnik
 14. introligator
 15. kaletnik
 16. kamieniarz
 17. kominiarz
 18. kowal
 19. krawiec
 20. kucharz
 21. lakiernik
 22. lakiernik samochodowy
 23. malarz-tapeciarz
 24. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 25. mechanik pojazdów samochodowych
 26. mechanik precyzyjny
 27. monter elektronik
 28. monter instalacji gazowych
 29. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 30. monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 31. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 32. murarz
 33. murarz-tynkarz
 34. operator obrabiarek skrawających
 35. piekarz
 36. radiesteta
 37. renowator zabytków architektury
 38. rzeźnik-wędliniarz
 39. stolarz
 40. sztukator
 41. ślusarz
 42. tapicer
 43. technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 44. termoizoler
 45. wędliniarz
 46. wulkanizator
 47. wizażystka/stylistka

oraz wiele innych...

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o egzamin czeladniczy:


1.  Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej przez ucznia bądź ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
2.1 podpisane zdjęcie
3
. Potwierdzenie opłaty za egzamin.
4. Ksero dowodu osobistego.
5. Ksero umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisanej  z uczniem wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu),

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o egzamin mistrzowski:


2. fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
3. dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze),
4. dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu,
5. zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych w cechu),
6. świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej,